SearchInform Event Manager:

Bedreigingsdetectie in real-time

Technische ondersteuning

SearchInform garandeert dat de SearchInform DLP software (hierna het Product) binnen 1 (een) jaar vanaf zijn aanschaf conform functionele en technische parameters zal werken die in de Licentieovereenkomst en documentatie onder voorwaarde dat het Gebruikersreglement wordt nageleefd. Het functioneren met kleine afwijkingen wordt als geen defect beschouwd.

Gedurende 1 jaar wordt gratis onderhoud van het Product op garantie verleend in overeenkomst met het hieronder genoemde service overeenkomt.

De garantieverplichtingen van de producent worden geannuleerd als er bij het gebruik van het Product de in de Licentieovereenkomst en de bijgevoegde documenten regels en eisen  worden geschonden waaronder de door de partijen niet afgesproken verandering van het Product wordt begrepen.

Regeling omtrent van het verlenen van technische ondersteuning

Na de afloop van het jaar wordt technische ondersteuning tegen betaling verleend waarbij de gebruiker codes ter activering van technische ondersteuning koopt of de Dienstverleningsovereenkomst sluit.

In het kader van technische ondersteuning krijgen de gebruikers van het Product de volgende voordelen:

 • het recht op het gebruik van nieuwe versies van het Product.
 • recht op technische begeleiding van het Product.

De gebruikers krijgen technische ondersteuning van het Product van de software specialisten van de afdeling Implementatie en technische ondersteuning.

Als de gebruikt een vaste technische specialist te hulp wordt aangeboden, dan mag de gebruiker met deze specialist een direct contact opnemen of een van de hieronder genoemde afdeling benaderen, wat van de aard van de vraag afhangt:

AFDELING IMPLEMENTATIE

Contact:

+7 495 7218406

+7 499 7030457 aanv. 152

BEVOEGDHEDEN

 • Consult omtrent exploitatie van het Product klantvriendelijke applicaties (Applicaties van klanten).
 • Consult omtrent analyse van de incidenten.
 • Verstrekken van informatie over nieuwe versies.
 • Consult omtrent het functioneren van nieuwe versies.
 • Vraagstelling en werkplanning met een ingenieur van technische ondersteuning, als er problemen ontstaan met het functioneren van het Product.
 • Als het niet mogelijk wordt het probleem op afstand op te lossen, komt de ingenieur naar uw kantoor.

AFDELING TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Contact:

+7 495 7218406

+7 499 7030457 aanv. 125

e-mail: support@searchinform.ru

BEVOEGDHEDEN

 • Help bij het in gebruik zetten van het Product.
 • Consult omtrent het afstemmen en exploiteren van bestuur consoles van het Product.
 • Verlenen van nieuwe versies middels het versturen per e-mail van verwijzingen zodat de klanten deze nieuwe versies kunnen downloaden en installeren.
 • Hulp bij de installatie van  updates.
 • Problemen met het functioneren van het Product verhelpen.
 • Als het niet mogelijk wordt het probleem op afstand op te lossen, komt de ingenieur naar uw kantoor.

Let op!

Bij het contact opnemen met specialisten van SearchInform wordt u gevraagd om de voor- en achternaam van uw vaste specialist (contact persoon) te noemen. Als u nog geen contactpersoon heeft, moet u de volgende informatie aangeven:

 1. Naam van uw bedrijf.
 2. Contactgegevens.

De aanvragen omtrent technische ondersteuning worden conform de aankomst en de actualiteit van het probleem binnen de aangegeven termijnen behandeld:

 • Acute problemen (stopzetting van het werk, fouten die de uitval van het systeem of aanzienlijke verzwaring van het werk van het Product veroorzaken): 1 werkdag vanaf het verkrijgen van de aanvraag;
 • Vragen omtrent het werken met het Product: 2 werkdagen vanaf het verkrijgen van de aanvraag;
 • Fouten die in het functioneren van het Product: binnen 5 werkdagen vanaf het verkrijgen van de aanvraag;. Het termijn waarbinnen de fouten worden verholpen, kan middels de afspraak tussen de Partijen worden geregeld, waarbij de moeilijkheidsgraad van de fout wordt gehouden.

Technische ondersteuning wordt op werkdagen van 09.00 tot 18.00 (GMT+3) verleend.